Gåvomedlemskap

Som uppfödare kan du skänka en valpköpare som 

inte tidigare är medlem i BBHC ett gåvomedlemskap.

Det har samma giltighet och förmåner som ett vanligt årsmedlemskap.

För valpköpare bosatta i Sverige kostar ett gåvomedlemskap 120 kr.

För övriga länder 170 kr.

Oavsett när under året som ett gåvomedlemskapet ges är det giltigt för nästkommande år.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

På inbetalningskortet skall du skriva GÅVOMEDLEM, kennelns/uppfödarens namn, valpens regnr i SKK samt valpköparens namn, adress, telefonnummer
och e-postadress.

Det går också bra att skicka ett mail medlemsansvarig@bbhc.nu eller brev till

Elise Alverönn 
Villstad Västanskog
333 91 Smålandsstenar

med alla uppgifter för inläggning i medlemsregistret.

Pengarna sätts in på BBHC:s Plusgiro 52 16 22-1

Endast en person kan stå som gåvomedlem per gåvomedlemskap!


Styrelsen