Medlemskap i Bichon Bolognese & Havanais Club

Vid inbetalning av medlemskap ange att betalningen avser medlemskap för att underlätta för oss

 

Enskild medlem  200kr/år     
Familjemedlem 30kr/år
Utländsk medlem 250kr/år
Länkavgift medlem 210kr/år

Önskar du bli medlem i BBHC, betala in medlemsavgiften till vårt
Plusgiro 52 16 22-1
Skriv namn, adress och telefonnummer samt om möjligt e-post.

För er som betalar från ett annat land, då behöver ni dessa uppgifter:
IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
BIC: NDEASESS
Skriv också namn, adress och telefonnummer samt om möjligt e-post.

Man blir automatiskt medlem även i SDHK-Svenska Dvärghundsklubben, när man medlem i BBHC.

Medlemsavgiften betalas årsvis!

Naturligtvis behöver du inte vara Bolognese- eller Havanaisägare för att vara med i BBHC!

OBS!
För att ha ett sammanhängande medlemskap,
ska avgiften vara betald senast 31/1 varje år!

Det är upp till medlemmen själv att se till att medlemsavgiften betalas in i rätt tid!

Vid inbetalning 1/10 eller senare, är man medlem även nästkommande år.

Vid frågor ang. medlemskap, kontakta medlemsansvarig på

medlemsansvarig@bbhc.nu

Önskar du tillgodoräkna dig poäng i Pokaltävlan för en utställning så
måste medlemsavgiften vara betald före utställningen!!

Varmt Välkommen som medlem i BBHC!

Styrelsen