Styrelsen 2019

   
Ordförande Vice Ordförande
Lars Mossberg Nicole Waldemarsdotter
Gustav Alberts väg 41 Tolita 18
439 51 Åsa 665 92 Kil
Tel. 070-689 20 41 Tel. 070-286 66 27
ordforande@bbhc.nu viceordforande@bbhc.nu
   
   
Sekreterare Kassör
Marie Öhman Westling Ulrika Kvarnström
Grusvägen11 Ödenäs Östergården 310
972 51 Luleå 441 95 Alingsås
Tel. 070-629 42 45 Tel. 070-223 01 29
sekreterare@bbhc.nu kassor@bbhc.nu
   
   
Medlemsansvarig Aktivitetsombudsansvarig
Henriette Guldbaek Angelin Ulrika Kvarnström
Fajansvägen 61 Ödenäs Östergården 310
238 42 Oxie 441 95 Alingsås
Tel. 070-600 39 31 Tel. 070-223 01 29
medlemsansvarig@bbhc.nu aktiv@bbhc.nu
   
   
Ungdomsansvarig Kommitteeansvarig
Karolin Haglund Lena Öhlund
Ljungvägen 24 Villagatan 8
295 36 Bromölla 464 61 Brålanda
Tel. 073-502 29 33 Tel. 073-528 88 42
ungdom@bbhc.nu kommitteeansvarig@bbhc.nu
   
   
1:e Suppleant Vice sekreterare 2:a Suppleant
Lisbeth Rosell Vakant
Båtvägen 10  
792 50 Mora  
Tel. 073-960 33 96  
suppleant1@bbhc.nu  
   
   
Revisorer  
Anna-Karin Jernberg Jonas Ellström
Hängestensvägen 7 Norra Åstorp 3
421 67 Västra Frölunda 669 92 DEJE
Tel. 076-117 05 68  Tel. 070-332 07 71
revisor1@bbhc.nu revisor2@bbhc.nu
   
   
Revisorsuppleanter  
Harriet Sandberg  Jukka Posti
Djupviksvägen 6  Åskvägen 15
813 94 Torsåker 976 32 Luleå
Tel. 070-284 02 61 Tel. 070-553 42 65
revisorsuppleant@bbhc.nu revisorsuppleant@bbhc.nu
   
   
Valberedningen  
Sammankallande  
Noomi Öhman Harrieth Olovsson
   
Tel. 072-72 942 45 Tel. 070-976 58 98
valberedning1@bbhc.nu valberedning2@bbhc.nu
   
   
Susanne Kasberger  
   
Tel. 070-931 03 08  
valberedning3@bbhc.nu