Avelsrådets uppdrag är bland annat:

 

  • Att sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler som webbsida och klubbtidning.
  • Att följa upp och utveckla Rasspecifika avelsstrategier (RAS) innehållande bland annat avelsrekommendationer genom att sammanställa och bearbeta data från SKK hunddata.
  • Hålla sig väl orienterad om rasernas status vad beträffar hälsa, mentalitet och exteriöra egenskaper.
  • Hålla sig väl orienterad om i raserna förekommande defekter utifrån uppgifter inrapporterade från ägare/uppfödare samt eventuella internationella kontakter
  • Ge information till uppfödare om vad man bör tänka på/informera sig om inför avel

Avelsråd

 

HAVANAIS

Sammankallande                                        

Johanna Rydin                        Tarja Arola Lundgren
   
Tel. 070 - 966 40 45             Tel. 070 - 465 99 44
   
avelsrad1@bbhc.nu avelsrad2@bbhc.nu
   
Pelle Pettersson                    Maud Johansson
   
Tel. 070 - 398 69 20              Tel. 070 - 883 01 18
   
avelsrad3@bbhc.nu avelsrad4@bbhc.nu
   
Monica Embretsen  
   
Tel. 070 - 274 33 54  
   
avelsrad6@bbhc.nu  

BOLOGNESE

Sammankallande

Fredrika Rönnquist                Pia Sundqvist

Tel. 070 - 402 65 51                Tel. 070 – 457 49 16

avelsrad7@bbhc.nu              avelsrad5@bbhc.nu