Bolognese

Historik

Denna antika dvärghundsras har sitt ursprung i Italien, närmare bestämt Bologna (därav namnet). Den första Bolognesen kom till Sverige 1988. Bolognesen är idag en raritet. Rasen var mycket uppskattad under 1100- 1200-talen. Redan då var den uppskattad för sitt tilltalande utseende och sitt godmodiga lynne och förekom ofta i de finaste familjerna. Sin verkliga höjdpunkt hade rasen under renässansen då den betraktades som en värdefull gåva kungligheter emellan. Historien förtäljer vidare att Madame de Pompadour var ägare till en bolognese som hon kallade sin ”lilla juvel” och Katarina den stora av Ryssland lär ha ägnat sig åt uppfödning av denna ras.

Maria Theresia, kejsarinnan av Österrike under 1700-talet, var så förtjust i en av sinabologneser att hon vid dess död lät stoppa upp den. Den finns att beskåda på Naturhistoriska muséet i Wien. Tack vare dessa betydelsefulla ägare har kända målare som Tizian, Goya och Breughel utfört flera kända oljemålningar där det förutom den avbildade personen också förekommer en högt älskad knähund som med all säkerhet kan vara en bolognese.

På 1970-talet ökade intresset för rasen

Bolognesen förekommer idag över hela Europa och i flera andra länder men är fortfarande tillantalet en mycket liten ras.

Till Sverige först 1988

Den första svenska ”officiella” bolognesen importerades från Danmark och registrerades hos Svenska Kennelklubben så sent som år 1989 Bolognesen är avvaktande inför nya miljöer och reserverad mot främlingar. Den kan, när så behövs, på ett mycket övertygande sätt visa att den menar allvar med sin vilja att skydda familj och hus. Många menar att detta är ett synbart bevis på att mycket av urhundens karaktär finns bevarad hos bolognesen. Det är värt att notera att rasen varken uppträder med rädsla eller aggressivitet. Den dådkraft som bolognesen besitter hämtar näring ur självtillräcklighet och inre styrka.