Bichon Bolognese och Havanais Club årsmöte 28/3 2020 kl. 12:00

Bästa medlemmar.
Här med kallas ni till Bichon Bolognese och Havanais Club årsmöte 28/3 2020 kl.12:00 på Malmö Arena hotell

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmötet hålles.

Skicka till

Marie Öhman Westling
Grusvägen 11
972 51 Luleå

Klubben kommer bjuda på enklare förtäring i samband med mötet.

Bindande anmälan för enklare förtäring görs till sekreterare@bbhc.nu senast
8/3 2020
Meddela om det föreligger allergi

Hjärtligt välkomna för att tillsammans göra vår klubb ännu bättre

BBHC uppfödare

Uppfödare som har länkhänvisning på BBHC webbsida följer klubbens avelsrekommendationer.

Att köpa hund av en Uppfödare som har länkhänvisning på BBHC hemsida är en trygghet.

BIS 1:a Lekkerbisken’s I´m The Boss
Ägare: Susanne Kasberger
BIS 2:a Meandi's Striking Saxon
Ägare: Carina Johansson

Att vara medlem i BBHC är kul

Dataskyddsförordningen GDPR

Bästa medlem.

Fårn 25/5 så har vi en ny lag att förhålla oss till, dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla.
Som medlem i BBHC finns kontaktuppgifter lagrade i en Excell fil. Namn, adress och i vissa fall även
e-postadress och telefonnummer. Denna Excellfil finns lagrad på onedrive samt på
medlemsansvarigs dator.
För att möjliggöra ett medlemskap i BBHC så samtycker ni som medlem att era personuppgifter lagras i klubbens Excellfil
Dessa uppgifter ligger tillgrund för att kunna skicka ut information och klubbens publikation.
En kopia av medlemsregistret innehållande enbart namn och adressuppgifter skickas till vårt tryckeri som använder dessa uppgifter för att skicka ut tidningen BBHC vännen.

Om ni inte vill att era personuppgifter finns lagrade i detta register ber jag er vänligen meddela Ordförande ordforande@bbhc.nu eller medlemsansvarig medlemsansvarig@bbhc.nu
så tar vi bort era uppgifter.

 

BBHC styrelse genom ordförande Lars Mossberg.