Pokaltävlingarna 2019

 

Då årsmötet är uppskjutet på obestämd tid så har vi tagit ett beslut i styrelsen att de som önskar få sina rosetter från pokaltävlingarna skickade till sig får betala en avgift på 50kr. Önskar ni inte att få era rosetter skickade så finns möjligheten att få dem på årsmötet när det hålls eller på någon utställning under året där jag deltar, men i dagsläget vet vi ju inte när utställningarna kommer igång igen. 

Önskar du att få din rosett per post, sätt in 50 kr på klubbens Plusgiro 52 16 22-1 ange namn o pokaltävling. Maila sedan till mig på: medlemsansvarig@bbhc.nu  

 

Hälsningar Henriette, Medlemsansvarig BBHC

Årsmöte 2020-03-28 INSTÄLLT

BBHC styrelse har beslutat att ställa in årsmötet i Malmö 2020-03-28 till följd av SKK CS beslut att ställa in utställningen i Malmö.

Vi återkommer med nytt datum samt plats så snart vi kan.
//Lars

BBHC uppfödare

Uppfödare som har länkhänvisning på BBHC webbsida följer klubbens avelsrekommendationer.

Att köpa hund av en Uppfödare som har länkhänvisning på BBHC hemsida är en trygghet.

BIS 1:a Lekkerbisken’s I´m The Boss
Ägare: Susanne Kasberger
BIS 2:a Meandi's Striking Saxon
Ägare: Carina Johansson

Att vara medlem i BBHC är kul

Dataskyddsförordningen GDPR

Bästa medlem.

Fårn 25/5 så har vi en ny lag att förhålla oss till, dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla.
Som medlem i BBHC finns kontaktuppgifter lagrade i en Excell fil. Namn, adress och i vissa fall även
e-postadress och telefonnummer. Denna Excellfil finns lagrad på onedrive samt på
medlemsansvarigs dator.
För att möjliggöra ett medlemskap i BBHC så samtycker ni som medlem att era personuppgifter lagras i klubbens Excellfil
Dessa uppgifter ligger tillgrund för att kunna skicka ut information och klubbens publikation.
En kopia av medlemsregistret innehållande enbart namn och adressuppgifter skickas till vårt tryckeri som använder dessa uppgifter för att skicka ut tidningen BBHC vännen.

Om ni inte vill att era personuppgifter finns lagrade i detta register ber jag er vänligen meddela Ordförande ordforande@bbhc.nu eller medlemsansvarig medlemsansvarig@bbhc.nu
så tar vi bort era uppgifter.

 

BBHC styrelse genom ordförande Lars Mossberg.