Föreningen

BBHC är en officiell rasklubb för raserna Bolognese och Bichon Havanais.
BBHC är såsom rasklubb ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK)
och ingår på detta sätt som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK) riksorganisation för hundägare i Sverige.

Målet med föreningen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden,
hundägaren och hundägandet, genom att:

- Väcka intresse för och främja avel av exteriört fullgoda och friska hundar.

- Informera och ge kunskap om hundens fostran, utbildning och vård.

- Bevaka och arbeta med frågor som har ett avgörande allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.

BBHC anordnar officiella specialutställningar, sammankomster samt har avelsråd och avelsregister.