BBHC är rasklubben för Bichon Havanais och Bolognese.

Uppfödare som är medlemmar i klubben och har en länk på klubbens hemsida www.bbhc.se följer rasklubbens avelsrekommendationer.
Det innebär att högre krav ställs på uppfödningen än vad som krävs av SKK (Svenska kennelklubben).
SKK:s regler måste alltid följas, det är grunden för seriös
hunduppfödning. Dessa finns till av djurskyddsskäl, t ex
för att säkerställa att tikar får tillräcklig vila mellan valpkullarna.
Här kan du läsa mer om dessa regler:
https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/

Men SKK:s grundregler är inte rasspecifika. Varje ras/rasklubb
har sina egna rekommendationer som grundar sig i gedigna
kunskaper om just den rasen och
dess eventuella problem respektive fördelar. Problem som man vill motverka och fördelar som man vill behålla. Varje rasklubb har ett dokument som kallas för RAS som
uppdateras regelbundet och ligger till grund för avelsarbetet.
Här kan du läsa mer om RAS för Bichon havanais och bolognese:
http://www.bbhc.se/430677659   http://www.bbhc.se/430677647 

Att välja en uppfödare som är medlem i BBHC och följer rasklubbens rekommendationer
innebär alltså att uppfödaren har tillgång
till bred kunskap om rasen och är en mycket
bättre kvalitetssäkring för dig som valpköpare!
Avelsrekommendationerna för
Bichon havanais  http://www.bbhc.se/430687698 
Bolognese http://www.bbhc.se/433427845


Uppfödare som har en länk på BBHC:s hemsida skall följa avelsrekommendationerna.
Kortfattat innebär det att inavelsgraden skall vara lägre än SKK:s
rekommendation och att man skall tillse att avelshundarna
uppnått en ålder då man kan bedöma hundens hälsa på ett bra sätt före parning.

Det innebär också att alla hundar som används i avel skall vara hälsoundersökta utan anmärkning avseende ögon, hjärta och knän.
För Bolgonese gäller känd patellastatus.

Många uppfödare som är medlemmar i BBHC deltar med sina hundar på hundutställningar.
En hundutställning är inte en skönhetstävling, utan en avelsutvärdering.
Kort sagt, domaren bedömer om hunden har ett utseende och ett temperament som en hund av just den rasen skall ha. Den hund som bäst motsvarar rasstandarden är den som vinner. 

Även om man bara vill köpa en sällskapshund och inte är intresserad av
hundutställningar själv vill man ju ha en hund som ser ut som en hund av den
rasen man valt och ingen annan.

Hundutställningar är ganska krävande miljöer för en hund, och hundarna måste ha bra mentalitet för att få bra resultat.
De måste dessutom vara friska, sunda och välskötta.
Ytterligare kvalitetssäkring för dig som valpköpare med andra ord!

Artikel Renal dysplasi från augusti 2015

Avelsrådets spalt

Information DNA

Kan skadliga gener utrotas PES

Naturensskydd PES

PRA SKK

PRA Havanais 14-09-03

PRA Projekts slutversion

Riktlinjer för rasklubbens avelsarbete

Uppdatering Bolognese

Viktig information140824

Verksamhetsberättelse avelskommittén BBHC 2015