Artikel Renal dysplasi från augusti 2015

Avelsrådets spalt

Information DNA

Kan skadliga gener utrotas PES

Naturensskydd PES

PRA SKK

PRA Havanais 14-09-03

PRA Projekts slutversion

Riktlinjer för rasklubbens avelsarbete

Uppdatering Bolognese

Viktig information140824

Verksamhetsberättelse avelskommittén BBHC 2015