Uppfödare

Uppfödare som har länkhänvisning på BBHC webbsida ska följa klubbens avelsrekommendationer.

Att köpa hund av en Uppfödare som har länkhänvisning på BBHC hemsida är en trygghet.