Rasspecialen 2020

BBHC styrelse har idag fattat beslut att ställa in 2020års rasspecial.

Varför ska man välja en uppfödare som är medlem i BBHC?

BBHC är rasklubben för Bichon Havanais och Bolognese.

Uppfödare som är medlemmar i klubben och har en länk på klubbens hemsida www.bbhc.se följer rasklubbens avelsrekommendationer.
Det innebär att högre krav ställs på uppfödningen än vad som krävs av SKK (Svenska kennelklubben).
SKK:s regler måste alltid följas, det är grunden för seriös
hunduppfödning. Dessa finns till av djurskyddsskäl, t ex
för att säkerställa att tikar får tillräcklig vila mellan valpkullarna.
Här kan du läsa mer om dessa regler:
https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/

Men SKK:s grundregler är inte rasspecifika. Varje ras/rasklubb
har sina egna rekommendationer som grundar sig i gedigna
kunskaper om just den rasen och
dess eventuella problem respektive fördelar. Problem som man vill motverka och fördelar som man vill behålla. Varje rasklubb har ett dokument som kallas för RAS som
uppdateras regelbundet och ligger till grund för avelsarbetet.
Här kan du läsa mer om RAS för Bichon havanais:
http://www.bbhc.se/430677659&http://www.bbhc.se/430677647

Att välja en uppfödare som är medlem i BBHC och följer rasklubbens rekommendationer
innebär alltså att uppfödaren har tillgång
till bred kunskap om rasen och är en mycket
bättre kvalitetssäkring för dig som valpköpare! Avelsrekommendationerna för
Bichon havanais och Bolognese
hittar du här: http://www.bbhc.se/430687698
Uppfödare som har en länk på BBHC:s hemsida skall följa avelsrekommendationerna.
Kortfattat innebär det att inavelsgraden skall
vara lägre än SKK:s
rekommendation och att man skall tillse att avelshundarna
uppnått en ålder då man kan bedöma hundens hälsa på ett bra sätt före parning. Det innebär också att alla hundar som används i avel skall vara hälsoundersökta utan anmärkning avseende ögon, hjärta och knän.
För Bolgonese gäller känd patellastatus.

Många uppfödare som är
medlemmar i BBHC deltar med sina hundar på hundutställningar. En hundutställning är inte en skönhetstävling, utan en avelsutvärdering.
Kort sagt, domaren bedömer om hunden har ett utseende och ett temperament som en hund av just den rasen skall ha. Den hund som bäst motsvarar rasstandarden är den som vinner.
Även om man bara vill köpa en sällskapshund och inte är intresserad av hundutställningar själv vill
man ju ha en hund som ser ut som en hund av den
rasen man valt och ingen annan.
Hundutställningar är ganska krävande miljöer för en hund, och hundarna måste ha bra mentalitet för att få bra resultat.
De måste dessutom
vara friska, sunda och välskötta.
Ytterligare kvalitetssäkring för dig som valpköpare med andra ord!

Pokaltävlingarna 2019

 

Då årsmötet är uppskjutet på obestämd tid så har vi tagit ett beslut i styrelsen att de som önskar få sina rosetter från pokaltävlingarna skickade till sig får betala en avgift på 50kr. Önskar ni inte att få era rosetter skickade så finns möjligheten att få dem på årsmötet när det hålls eller på någon utställning under året där jag deltar, men i dagsläget vet vi ju inte när utställningarna kommer igång igen. 

Önskar du att få din rosett per post, sätt in 50 kr på klubbens Plusgiro 52 16 22-1 ange namn o pokaltävling. Maila sedan till mig på: medlemsansvarig@bbhc.nu  

 

Hälsningar Henriette, Medlemsansvarig BBHC

Årsmöte 2020-03-28 INSTÄLLT

BBHC styrelse har beslutat att ställa in årsmötet i Malmö 2020-03-28 till följd av SKK CS beslut att ställa in utställningen i Malmö.

Vi återkommer med nytt datum samt plats så snart vi kan.
//Lars

BBHC uppfödare

Uppfödare som har länkhänvisning på BBHC webbsida följer klubbens avelsrekommendationer.

Att köpa hund av en Uppfödare som har länkhänvisning på BBHC hemsida är en trygghet.

BIS 1:a Lekkerbisken’s I´m The Boss
Ägare: Susanne Kasberger
BIS 2:a Meandi's Striking Saxon
Ägare: Carina Johansson

Att vara medlem i BBHC är kul

Dataskyddsförordningen GDPR

Bästa medlem.

Fårn 25/5 så har vi en ny lag att förhålla oss till, dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla.
Som medlem i BBHC finns kontaktuppgifter lagrade i en Excell fil. Namn, adress och i vissa fall även
e-postadress och telefonnummer. Denna Excellfil finns lagrad på onedrive samt på
medlemsansvarigs dator.
För att möjliggöra ett medlemskap i BBHC så samtycker ni som medlem att era personuppgifter lagras i klubbens Excellfil
Dessa uppgifter ligger tillgrund för att kunna skicka ut information och klubbens publikation.
En kopia av medlemsregistret innehållande enbart namn och adressuppgifter skickas till vårt tryckeri som använder dessa uppgifter för att skicka ut tidningen BBHC vännen.

Om ni inte vill att era personuppgifter finns lagrade i detta register ber jag er vänligen meddela Ordförande ordforande@bbhc.nu eller medlemsansvarig medlemsansvarig@bbhc.nu
så tar vi bort era uppgifter.

 

BBHC styrelse genom ordförande Lars Mossberg.