Att vara medlem i BBHC är en trygghet

Varför ska man välja en uppfödare som är medlem i BBHC?

BBHC är rasklubben för Bichon Havanais och Bolognese. Uppfödare som är medlemmar i klubben och har en länk på klubbens hemsida http://www.bbhc.se/430676900 följer rasklubbens avelsrekommendationer. Det innebär att högre krav ställs på uppfödningen än vad som krävs av SKK (Svenska kennelklubben). SKK:s regler måste alltid följas, det är grunden för seriös hunduppfödning. Dessa finns till av djurskyddsskäl, t ex för att säkerställa att tikar får tillräcklig vila mellan valpkullarna. Här kan du läsa mer om
dessa regler: https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/  

Men SKK:s grundregler är inte rasspecifika. Varje ras/rasklubb har sina egna rekommendationer som grundar sig i gedigna kunskaper om just den rasen och dess eventuella problem respektive fördelar. Problem som man vill motverka och fördelar som man vill behålla. Varje rasklubb har ett dokument som kallas för RAS som uppdateras regelbundet och ligger till grund för avelsarbetet.
Här kan du läsa mer om RAS för Bichon havanais: http://www.bbhc.se/430677659 
och RAS för bolognese http://www.bbhc.se/430677647

Att välja en uppfödare som är medlem i BBHC och följer rasklubbens rekommendationer innebär alltså att uppfödaren har tillgång till bred kunskap om rasen och är en bra kvalitetssäkring för dig som valpköpare!

Avelsrekommendationerna för Bichon havanais hittar du här: http://www.bbhc.se/430687698 
och för bolognese http://www.bbhc.se/433427845 
Uppfödare som har en länk på BBHC:s hemsida skall följa avelsrekommendationerna.
Kortfattat innebär det att inavelsgraden skall vara lägre än SKK:s rekommendation och att man skall tillse att avelshundarna uppnått en ålder då man kan bedöma hundens hälsa på ett bra sätt före parning.

Det innebär också att alla hundar som används i avel skall vara hälsoundersökta
avseende ögon, hjärta och knän.
Många uppfödare som är medlemmar i BBHC deltar med sina hundar på hundutställningar.
En hundutställning är inte en skönhetstävling, utan en avelsutvärdering.
Kort sagt, domaren bedömer om hunden har ett utseende och ett temperament som en hund av just den rasen skall ha. Den hund som bäst motsvarar rasstandarden är den som vinner.

Även om man bara vill köpa en sällskapshund och inte är intresserad av hundutställningar själv vill man ju ha en hund som ser ut som en hund av den rasen man valt och ingen annan. Hundutställningar är ganska krävande
miljöer för en hund, och hundarna måste ha bra mentalitet för att få bra resultat. De måste dessutom vara friska, sunda och välskötta. Ytterligare kvalitetssäkring för dig som valpköpare med andra ord!

Dataskyddsförordningen GDPR

Bästa medlem.

Från 25/5-2018 så har vi en ny lag att förhålla oss till, dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla.
Som medlem i BBHC finns kontaktuppgifter lagrade i en Excell fil. Namn, adress och i vissa fall även
e-postadress och telefonnummer. Denna Excellfil finns lagrad på onedrive samt på
medlemsansvarigs dator.
För att möjliggöra ett medlemskap i BBHC så samtycker ni som medlem att era personuppgifter lagras i klubbens Excellfil
Dessa uppgifter ligger tillgrund för att kunna skicka ut information och klubbens publikation.
En kopia av medlemsregistret innehållande enbart namn och adressuppgifter skickas till vårt tryckeri som använder dessa uppgifter för att skicka ut tidningen BBHC vännen.

Om ni inte vill att era personuppgifter finns lagrade i detta register ber jag er vänligen meddela Ordförande ordforande@bbhc.nu eller medlemsansvarig medlemsansvarig@bbhc.nu
så tar vi bort era uppgifter.

 

BBHC styrelse genom ordförande Lars Mossberg.