Att vara medlem i BBHC är kul

BBHC Avelskonferens 2017-10-14

VÄLKOMNA TILL BBHCs AVELSKONFERENS!

 

Reservera den 14 oktober för deltagande i vår avelskonferens på Scandic Upplands Väsby.

 

Vi starta dagen med Kaffe och fralla kl. 08:30. Start av föreläsningar kl. 09:00 och bryter för lunch ca: kl. 12:00. Eftermiddagspasset startar 13:00 och håller på till 16:00.

Anmälan om deltagande görs senast den 15/9 till sekreterare@bbhc.nu

 

På schemat står bland annat:

Populations- och färggenetik med särskild inriktning på klubbens raser.

Avelshänsyn vad gäller vissa nedärvbara sjukdomar (bl.a. autoimmuna sjukdomar och PRA).

Vi ser fram emot lärorika föreläsningar och intressanta diskussioner.

Föreläsare:

Nicolette Salmon-Hillbertz, Uppsala Universitet. Forskare i molekylär genetik med särskilt intresse för genetisk variation och genetiskt betingade sjukdomar hos hund.

Iréne Berglund, husdjursagronom.  Aktiv i Gotlandsstövarföreningen. Omtyckt föreläsare om bl.a. nedärvning av färger och stort intresse för nedärvning av pälsfärger och avel i små populationer.

Tomas Bergström, SLU. Forskare vid Institutionen För Husdjursgenetik. Ansvarig för genetisk forskning på hund i bl.a. ”PRA-projektet”.

 

Mer information kommer senare.

Rasspecialen 2019 och 2020

BBHC styrelsen vill att medlemmarna inkommer med domarförslag till vår rasspecial 2019 och 2020. Inkom med förslag senast 15/9.

Ett förslag för 2019 och ett förslag för 2020. Alltså max 1 domare/år och förslag.

Förslagen skickas till ordforande@bbhc.nu