Inbjudan till BBHCs årsmöte 2018

BBHCs styrelse inbjuder samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte

söndagen den 29 april 2018 kl. 13:00 i Rocklundahallen Västerås i samband med Wästmanlands Kennelklubbsutställning.

Möteslokal meddelas senare och kommer att finnas i direkt anslutning till utställningshallen. Motioner ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 8 april 2018.

Motioner skickas till BBHCs sekreterare.

Marie Öhman Westling, Grusvägen 11, 972 51 Luleå

I samband med årsmötet bjuds deltagande medlemmar på en enkel förtäring.

Bindande anmälan om deltagande i denna sker till Marie Öhman Westling sekreterare@bbhc.nu senast den 1 april 2018.

Varmt välkomna önskar BBHC styrelse.

 

 

 

Att vara medlem i BBHC är kul

Ny medarbetare till redaktionskommittén söks

Då Melissa Westergård flaggat för att hon vill trappa ned sin medverkan i redaktionen för BBHC vännen så har styrelsen beslutat att vi ska söka efter en ny medarbetare till redaktionen.
 
Lite kort ang. arbetsuppgifterna.
 
- Insamla material, artiklar o dyl. för BBHC Vännen.
- Hålla kontakt med redaktören och ansvarig utgivare.
- Vara redaktören behjälplig med olika skrivsysslor.
- Utforma och utkomma med 4 nummer av BBHC-vännen per år.
- Tidningens innehåll ska förse BBHCs medlemmar med information om klubbens aktiviteter samt delge medlemmarna information som berör klubbens raser.
- Redaktionskommittén ansvarar för distribution av material och kontakt med tryckeriet.
- Korrektur ska tillsändas och vara godkänt av ansvarig utgivare innan tidningen trycks och distribueras till medlemmarna.
 
Kravprofil.
 
Du måste ha tillgång till internet samt en dator där MS office och acrobat reader finns installerat.
Du bör ha god datakunskap samt vara insatt i MS office.
Du kommer jobba tillsammans i ett team och stundtals så kan tempot vara högt.
 
Skicka din ansökan till ordforande@bbhc.nu
 
Med vänliga hälsningar BBHC styrelse.

Välkomna till Bichon Bolognes & Havanais rasmonter

Om ni har tänkt att besöka Stockholmsmässan i Älvsjö 16–17 december så kommer BBHC i år ha en rasmonter på plats. Vi kommer finnas på AR04:25 och visa upp våra raser och det kommer ges möjligheter att ställa frågor om det som rör våra raser.
Vi kommer köra bildspel och det kommer finnas lite tidningar från åren som gått samt bjuda på tilltugg.

Vi kommer också erbjuda möjlighet att bli medlem i klubben under 1 år med ett så kallat gåvomedlemskap som BBHC skänker. Kostnad är endast 125kr för boende i Sverige och 175kr för boende utomlands. Detta gäller nya medlemmar och kan endast tecknas i rasmontern under Stockholmsmässan 16–17 december. Gåvomedlemskapet har samma förmåner som ett fullvärdigt medlemskap.

Vi föredrar att ni som önskar bli medlem under Stockholmsmässan 16–17 december betalar med Swish.

Rasspecialen 2019 och 2020

BBHC styrelsen vill att medlemmarna inkommer med domarförslag till vår rasspecial 2019 och 2020. Inkom med förslag senast 15/9.

Ett förslag för 2019 och ett förslag för 2020. Alltså max 1 domare/år och förslag.

Förslagen skickas till ordforande@bbhc.nu