Välkomna till BBHC Rasspecial

Välkomna till BBHC Rasspecial i Luleå 2018-08-17.

Sista anmälningsdagen är 2018-07-27

Anmälningsavgifter

Valpklass                            180 kr
Juniorklass                          325 kr
Unghundsklass                   325 kr
Öppenklass                         325 kr
Championklass                   325 kr
Veteranklass                       225 kr

Flerhundsrabatt från tredje hunden i officiell klass. 150 kr/hund
Förtydligande, hund 1 och 2 kostar 325 kr, hund 3 och 4 kostar 150 kr/hund.

Det kommer finnas möjlighet att ställa upp husvagn/husbil i anslutning till utställningsplatsen på Tunavallen.

http://sdhk.net/anmalan_bbhc/internetanm.php

Bichon bolognese&havanais träff lördagen den 21 juli

Välkommen till Bichon bolognese&havanais träff lördagen den 21 juli kl. 15.00 på RackArenan i Yttervik utanför Skellefteå.
 
Ni behöver inte vara medlem i Bichon bolognese&havanais Club men ni måste ha en av klubbens raser för att få deltaga.
 
Träffen är kostnadsfri.
 
Där kan du prova på agility, rallylydnad och gå rambobanan.
Ev. även Nose work.
Se rackarungarnashundskola.com
Meny/ Inhängnaden RackArenan och Rambobanan
 
Anmälan görs till Mona Viklund genom sms på 072-535 65 33 eller genom mail till mam_viklund@hotmail.com
 
Vid ihållande regn ställs träffen in.
Vi bör vara minst 8-10 st.
Anmälan senast 16 juli.
 
Hjärtligt välkomna.
/Mona Viklund

Dataskyddsförordningen GDPR

Bästa medlem.

Fårn 25/5 så har vi en ny lag att förhålla oss till, dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla.
Som medlem i BBHC finns kontaktuppgifter lagrade i en Excell fil. Namn, adress och i vissa fall även
e-postadress och telefonnummer. Denna Excellfil finns lagrad på onedrive samt på
medlemsansvarigs dator.
För att möjliggöra ett medlemskap i BBHC så samtycker ni som medlem att era personuppgifter lagras i klubbens Excellfil
Dessa uppgifter ligger tillgrund för att kunna skicka ut information och klubbens publikation.
En kopia av medlemsregistret innehållande enbart namn och adressuppgifter skickas till vårt tryckeri som använder dessa uppgifter för att skicka ut tidningen BBHC vännen.

Om ni inte vill att era personuppgifter finns lagrade i detta register ber jag er vänligen meddela Ordförande ordforande@bbhc.nu eller medlemsansvarig medlemsansvarig@bbhc.nu
så tar vi bort era uppgifter.

 

BBHC styrelse genom ordförande Lars Mossberg.

Att vara medlem i BBHC är kul

Ny medarbetare till redaktionskommittén söks

Då Melissa Westergård flaggat för att hon vill trappa ned sin medverkan i redaktionen för BBHC vännen så har styrelsen beslutat att vi ska söka efter en ny medarbetare till redaktionen.
 
Lite kort ang. arbetsuppgifterna.
 
- Insamla material, artiklar o dyl. för BBHC Vännen.
- Hålla kontakt med redaktören och ansvarig utgivare.
- Vara redaktören behjälplig med olika skrivsysslor.
- Utforma och utkomma med 4 nummer av BBHC-vännen per år.
- Tidningens innehåll ska förse BBHCs medlemmar med information om klubbens aktiviteter samt delge medlemmarna information som berör klubbens raser.
- Redaktionskommittén ansvarar för distribution av material och kontakt med tryckeriet.
- Korrektur ska tillsändas och vara godkänt av ansvarig utgivare innan tidningen trycks och distribueras till medlemmarna.
 
Kravprofil.
 
Du måste ha tillgång till internet samt en dator där MS office och acrobat reader finns installerat.
Du bör ha god datakunskap samt vara insatt i MS office.
Du kommer jobba tillsammans i ett team och stundtals så kan tempot vara högt.
 
Skicka din ansökan till ordforande@bbhc.nu
 
Med vänliga hälsningar BBHC styrelse.