Inbjudan till BBHCs årsmöte 2018

BBHCs styrelse inbjuder samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte

söndagen den 29 april 2018 kl. 13:00 i Rocklundahallen Västerås i samband med Wästmanlands Kennelklubbsutställning.

Möteslokal meddelas senare och kommer att finnas i direkt anslutning till utställningshallen. Motioner ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 8 april 2018.

Motioner skickas till BBHCs sekreterare.

Marie Öhman Westling, Grusvägen 11, 972 51 Luleå

I samband med årsmötet bjuds deltagande medlemmar på en enkel förtäring.

Bindande anmälan om deltagande i denna sker till Marie Öhman Westling sekreterare@bbhc.nu senast den 1 april 2018.

Varmt välkomna önskar BBHC styrelse.

Årsmöteshandlingar hittar ni här

 

 

Välkomna på BBHC aktivitetsträff

Välkomna på BBHC aktivitetsträff Sydvästrakretsen

Välkomna på BBHC aktivitetsträff den 28 april kl. 12:00 i Sydvästrakretsen!!

Vi samlas på parkeringen vid Bjeverödsdammarna.

Vi startar vår träff med att gå en slinga som är 1,6 km den går utmed Kvesarumsån, slingan är tillgänglighetsanpassad. Hanna med sin hund Agnes kommer visa lite hur nosework fungerar. Vi kommer ha ett litet lotteri där man kan vinna fina priser, 1 lott per familj som kostar 10 kronor. Det kommer troligtvis att finnas lite hundsaker till försäljning, koppel, halsband mm så ta med lite extra slantar.

Klubben bjuder på korv med bröd. Medtag egen dryck och något mjukt att sitta på.

Vi hoppas på en rolig träff med mycket bus och hundsnack.

Anmäl er senast den 21 april om ni vill komma

Hälsningar Lollo och Kristina

aktivitetsombudsydvast@bbhc.nu

 

Att vara medlem i BBHC är kul

Ny medarbetare till redaktionskommittén söks

Då Melissa Westergård flaggat för att hon vill trappa ned sin medverkan i redaktionen för BBHC vännen så har styrelsen beslutat att vi ska söka efter en ny medarbetare till redaktionen.
 
Lite kort ang. arbetsuppgifterna.
 
- Insamla material, artiklar o dyl. för BBHC Vännen.
- Hålla kontakt med redaktören och ansvarig utgivare.
- Vara redaktören behjälplig med olika skrivsysslor.
- Utforma och utkomma med 4 nummer av BBHC-vännen per år.
- Tidningens innehåll ska förse BBHCs medlemmar med information om klubbens aktiviteter samt delge medlemmarna information som berör klubbens raser.
- Redaktionskommittén ansvarar för distribution av material och kontakt med tryckeriet.
- Korrektur ska tillsändas och vara godkänt av ansvarig utgivare innan tidningen trycks och distribueras till medlemmarna.
 
Kravprofil.
 
Du måste ha tillgång till internet samt en dator där MS office och acrobat reader finns installerat.
Du bör ha god datakunskap samt vara insatt i MS office.
Du kommer jobba tillsammans i ett team och stundtals så kan tempot vara högt.
 
Skicka din ansökan till ordforande@bbhc.nu
 
Med vänliga hälsningar BBHC styrelse.