Årsmöteshandlingar för BBHC 2019

Kallelse till Bichon bolognese & havanais Club årsmöte 2019-04-20 Timrå.

Välkommen till BBHC årsmöte som kommer hållas i samband med SDHK utställning i Timrå.

Klubben kommer bjuda på enklare förtäring i samband med årsmötet.

Mötet kommer start kl. 13:00 och är förlagt till kafeterian vid utställningsplatsen.

Mötesordförande kommer vara Per-Inge Johansson och mötessekreterare Marie Öman Westling.

Bindande anmälan om deltagande görs till Marie Öman Westling sekreterare@bbhc.nu
Allergi meddelas till Marie Öman Westling.

Motioner skall skriftligt skickas och inkomma senast 29/3 2019 till

Marie Öhman Westling
Grusvägen11
972 51 Luleå

Hjärtligt välkomna

Styrelsen för BBHC.

 

Att vara medlem i BBHC är kul

Hälsoenkät för Bichon Havanais 2019

länk till hälsoenkät

Hälsoenkät för Bichon Havanais 2019

 

Dataskyddsförordningen GDPR

Bästa medlem.

Fårn 25/5 så har vi en ny lag att förhålla oss till, dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla.
Som medlem i BBHC finns kontaktuppgifter lagrade i en Excell fil. Namn, adress och i vissa fall även
e-postadress och telefonnummer. Denna Excellfil finns lagrad på onedrive samt på
medlemsansvarigs dator.
För att möjliggöra ett medlemskap i BBHC så samtycker ni som medlem att era personuppgifter lagras i klubbens Excellfil
Dessa uppgifter ligger tillgrund för att kunna skicka ut information och klubbens publikation.
En kopia av medlemsregistret innehållande enbart namn och adressuppgifter skickas till vårt tryckeri som använder dessa uppgifter för att skicka ut tidningen BBHC vännen.

Om ni inte vill att era personuppgifter finns lagrade i detta register ber jag er vänligen meddela Ordförande ordforande@bbhc.nu eller medlemsansvarig medlemsansvarig@bbhc.nu
så tar vi bort era uppgifter.

 

BBHC styrelse genom ordförande Lars Mossberg.