Inbjudan till BBHCs årsmöte 2017-03-11 kl. 13:00

BBHCs styrelse inbjuder samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte

lördagen den 11 mars 2017 kl.13:00, i samband med

Södermanlands Kennelklubbs internationella utställning i Strängnäs.

Möteslokal meddelas senare och kommer att finnas i

anslutning till utställningshallen.

Motioner ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den

20 februari 2017.

Motioner skickas till BBHCs sekreterare.

Marie Öhman Westling, Grusvägen 11, 972 51 Luleå

I samband med årsmötet bjuds deltagande medlemmar på en enkel förtäring.

Bindande anmälan om deltagande i denna sker till Marie Öhman Westling

sekreterare@bbhc.nu  senast den 1 mars 2017.